Näkymä järvelle Tönölän rannasta. Kuva Minna Mähönen
Kuva Arja Tiilikka

Terveiset Pietarin matkalaisilta. Kuvassa ollaan Eremitasen edessä.

 

 

PDF-tiedostomatkakertomus.pdf (239 kB)
Livohkan matkan matkakertomus