SOTE-sopimus voimaan 1.9.2021.

31.8.2021

Valtakunnallinen Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus) tulee voimaan 1.9.2021. Suurin osa KSSHP:n henkilöstöstä siirretään SOTE-sopimuksen piiriin HR Palvelujen toimesta KT Kuntatyönantajien valtakunnallista ohjeistusta noudattaen. Siirtyminen koskee KVTESissä SOTE-alan tehtävissä toimivia. Lääkärisopimuksen soveltamisala jää ennalleen, siirto ei koske lääkäreitä. Myös Teknisen henkilöstön sopimus jää voimaan, siirto ei koske TS:n piirissä olevaa henkilöstöä. Ne työntekijät/viranhaltijat, joita siirto koskee, tulevat saamaan asiasta sähköpostin. Kenellekään työntekijälle/viranhaltijalle ei tule siirrosta johtuen uutta työsopimusta/viranhoitomääräystä allekirjoitettavaksi. Palkkaus- ja palvelussuhde-ehdot ovat 1.9.2021-28.2.2022 sopimuskaudella pitkälti KVTESin kaltaisia. Käytännössä esimerkiksi kenenkään palkkaus tai työaika eivät muutu 1.9.2021 SOTE-sopimuksen voimaan tulosta johtuen. Esihenkilöstölle on järjestetty SOTE-sopimuksesta kaksi infotilaisuutta. Tilaisuuksien materiaali on saatavissa Santrassa. Esihenkilöitä kannustetaan käsittelemään muutos esimerkiksi työpaikkakokouksissa henkilöstönsä kanssa. Lisätietoja KT Kuntatyönantajan yleiskirjeessä 6/2021: Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021. Uusi SOTE-sopimus on saatavilla KT Kuntatyönantajien Internet-sivuilla. Lisätietoja tarvittaessa myös HR Partnereilta, HRPartnerit@ksshp.fi. Kaikki pysyy ennallaan jatkossakin. Palkka, vuosilomat, ym. asiat. Edelleen olette JHL jäseniä ja JHL on Sote-sopimus neuvottelupöydässä mukana, niin kuin muutkin järjestöt. Ainoa ero on, että 1.9.21 alkaen sovelletaan 3 eri sopimusta. KVTES-, TS- ja SOTE-sopimuksia, kun aikaisemmin on vain ollut KVTES- ja TS-sopimukset.