Linkit

JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

JHL:n Lomakeskus Livohka

SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö

JAP SAK:n Jyväskylän alueen paikallisrjärjestö ry

Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Seututerveyskeskus

Tehyn Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ao 508 ry

Super Keski-Suomen ao ry 414

Akava

Juko